Powered by Smartsupp
Tlapnet podpora, vyrieši bleskurýchlo váš problém

Petr Sobotka

Petr Sobotka

V Tlapnete ste vedúcim sieťových špecialistov a zároveň riadite projekt Tlapnet SK. Aký je rozsah vašej práce?

Vo svojej funkcii vedúceho sieťových špecialistov okrem iného monitorujem štatistiky siete, hľadám slabé miesta siete a navrhujem riešenia na ich odstránenie. Snažím sa tiež byť v pravidelnom kontakte so všetkými členmi tímu a jednotlivé podnety riešiť včas, skôr než sa z nich stanú problémy. Mojou hlavnou úlohou ako generálneho riaditeľa spoločnosti Tlapnet SK je teraz zjednotiť firemnú kultúru našich zamestnancov. Zároveň riešim smerovanie rozvoja spoločnosti tak, aby odrážalo stav trhu na Slovensku a zároveň zodpovedalo tomu, čo od tejto relatívne novej spoločnosti očakávame. V neposlednom rade sa snažím byť spojovacím článkom medzi českým a slovenským Tlapnetom.

Ako dlho pôsobíte v spoločnosti Tlapnet? Pracovali ste aj na iných pozíciách?

V spoločnosti Tlapnet pracujem od roku 2010, teda takmer 13 rokov. V tom čase to bola malá regionálna spoločnosť, kde som nastúpil ako technik a zaoberal som sa najmä servisom a pripájaním nových zákazníkov. V roku 2016 som začal pracovať ako sieťový špecialista, čo bola pre mňa veľká zmena. Začal som sedieť na kancelárskej stoličke namiesto toho, aby som liezol po domoch.

Povedzte nám, aká je vo všeobecnosti náplň práce sieťových špecialistov?

Vo všeobecnosti je náplňou práce sieťového špecialistu starať sa o bezproblémový chod internetovej siete a zákazníkov, ktorí sú k nej pripojení. Každopádne je to veľmi rôznorodá práca, pri ktorej musíme zabezpečiť bezproblémový chod existujúcej internetovej siete. Okrem toho musíme sledovať vývoj nových technológií, implementovať ich v čo najkratšom čase do siete a tak ju neustále modernizovať.

V akom režime pracujete? Staráte sa o zákazníkov vo dne aj v noci?

Pri súčasnej veľkosti spoločnosti sme už museli prejsť na deľbu práce, kde každý zo sieťových špecialistov, ktorý je pridelený na zmenu, má presne stanovený program, čo v daný deň robí. Kolegovia sú našim technikom a zákazníkom k dispozícii na telefóne. Jeden zo sieťových technikov monitoruje stav našej siete, aby sa uistil, že všetky zariadenia, ktoré kontrolujeme 24 hodín denne, 7 dní v týždni, fungujú správne. V neposlednom rade máme v tíme človeka, ktorý vybavuje požiadavky od zákazníkov. Sme okamžite k dispozícii v čase od 5.00 do 22.00 v ktorýkoľvek deň v roku a mimo týchto hodín držíme pohotovosť, aby sme zabezpečili plný servis a podporu pre našich zákazníkov aj celú našu sieť. V skutočnosti to znamená kontrolu takmer 140 000 zariadení.

Koľko sieťových špecialistov má v súčasnosti spoločnosť Tlapnet?

V súčasnosti je v spoločnosti 13 sieťových špecialistov, čo nám umožňuje starať sa o našu sieť do najmenších detailov, aby fungovala na 100 % za akýchkoľvek podmienok.

Aké požiadavky riešite najčastejšie?

Túto otázku musím trochu rozdeliť. Pretože pomáhame nielen našim technikom, ale riešime aj požiadavky našich zákazníkov. So zákazníkmi najčastejšie riešime problémy s ich bezdrôtovou sieťou. V súčasnosti si zákazníci zvykli na výhody Wi-Fi a snažia sa bezdrôtovo pripojiť všetko vo svojej domácnosti, čo nie je práve ideálna možnosť. Našou úlohou je potom so zákazníkom nájsť kompromis a odporučiť možnosti, ktoré povedú k zlepšeniu ich siete. Ani to najlepšie internetové pripojenie nemôže fungovať správne, ak domáca sieť Wi-Fi nie je správne dimenzovaná. Najmä pre našich technikov sa snažíme byť pomocnou rukou. Často sa stáva, že technik, ktorý je v zime niekde na stožiari, potrebuje skontrolovať správnu funkčnosť novo nainštalovanej antény. Na to sme tu my, aby sme na diaľku skontrolovali nastavenie, doladili ho a pripravili na poskytovanie lepších služieb našim zákazníkom.

Čo vás v práci najviac napĺňa a ako najradšej trávite voľný čas?

V práci mám rád veľké výzvy, ktoré môžem využiť na to, aby som spoločnosť posunul vpred. Pretože najhoršie, čo môžeme urobiť, je stáť na mieste. Vo voľnom čase ma určite nenájdete na gauči, rád využívam svoj čas nielen s rodinou, ale aj prácou okolo domu. Rovnako ako v práci aj v osobnom živote sa rád púšťam do veľkých projektov - napríklad teraz som sa pustil do prestavby karavanu na mobilnú kaviareň pre podnikanie mojej manželky.

Ďakujem za rozhovor.

Petr 🐾