Powered by Smartsupp
Tlapnet podpora, vyrieši bleskurýchlo váš problém

Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program pre podnikanie
a inovácie pre konkurencieschopnosť

TLAPNET SHAPER - TLAPNET S. R. O.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je priemyselný výskum a experimentálny vývoj. Výstupom projektu je takzvaný Shaper, riešenie, ktoré sa umiestňuje do siete, kde sa používa na zlepšenie kvality prístupu na internet.

Publicita projektu Tlapnet SHAPER


ÚSPORY ENERGIE SPOLOČNOSTI TLAPNET S. R. O.

Cieľ projektu

Projekt je zameraný na výstavbu fotovoltaickej elektrárne na streche výrobnej haly spoločnosti Tlapnet s.r.o., ktorá by mala zabezpečiť zníženie energetickej náročnosti výroby. Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby energie.


NOVÉ SERVEROVÉ RIEŠENIE PRE VÝVOJ SOFTVÉRU - TLAPNET INTERNET S. R. O.

CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0016460

Cieľ projektu

Cieľom projektu je nákup 2 nových serverov, UPS a zálohovacieho softvéru pre spoločnosť Tlapnet Internet s.r.o. Vďaka obstaraniu tohto zariadenia bude môcť spoločnosť výrazne zvýšiť výkon svojich systémov a tým aj schopnosť ďalej rozvíjať kvalitný softvérový produkt.