Powered by Smartsupp
Tlapnet podpora, vyrieši bleskurýchlo váš problém

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ďalej len "GDPR".

Súhlasím s tým, aby prevádzkovateľ mojich osobných údajov, ktorým je spoločnosť Tlapnet, spracúval moje osobné údaje na účely poskytovania a ponúkania služieb a produktov spoločnosti vrátane marketingu a reklamy, pričom bude dodržiavať zásady ochrany osobných údajov a právne predpisy.

Súhlasím so spracovaním týchto kategórií osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo a ďalšie údaje, ktoré som poskytol spoločnosti.

Tento súhlas sa udeľuje dobrovoľne a platí až do jeho odvolania. Tento súhlas mám právo kedykoľvek odvolať písomne na adrese Rezkova 25b, 60200 Brno alebo info@tlapnet.cz.

Vyhlasujem, že som bol(a) informovaný(á) o svojich právach podľa GDPR, najmä o práve na prístup k mojim osobným údajom, o práve na opravu alebo vymazanie týchto údajov, o práve na obmedzenie spracovania a o práve na prenosnosť údajov.