Powered by Smartsupp
Tlapnet podpora, vyrieši bleskurýchlo váš problém

Oznamovanie nesprávneho konania
Pre oznamovatelov

Tento formulár slúži ako nástroj pre interných alebo externých oznamovateľov, aby mohli nahlásiť neetické, nelegálne alebo nežiaduce správanie a aktivity, ktoré sa odohrávajú v rámci našej spoločnosti. Jeho účelom je poskytnúť bezpečný a anonymný kanál, cez ktorý môžu zamestnanci, dodávatelia, zákazníci alebo iné zainteresované strany upozorniť na potenciálné problémy bez obavy z odplaty alebo represie.

Správa úspešne odoslaná

Vaše podání bylo úspěšně odesláno.

Napísať ďalšiu správu