Powered by Smartsupp
Tlapnet podpora, vyrieši bleskurýchlo váš problém

Zmeny VOP od 01.07.2024

Zmeny VOP od 01.07.2024

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 01.07.2024 meníme z legislatívnych dôvodov Všeobecné obchodné podmienky pre služby Internetu. Nájdete ich na našom webe v sekcii na stiahnutie.

Zmeny VOP sa týkajú zmeny zákona o ochrane spotrebiteľa

bod 8.15 Účastník, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo sa domnieva, že poskytovateľ inak porušil jeho práva. Spotrebiteľ má v zmysle § 126 ZEK a v súlade s § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ak poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo do 30 dní odo dňa jej odoslania, podrobnosti o podmienkach alternatívneho riešenia sporov bližšie na: www.teleoff.gov.sk teda zmenu, ktorá nie je v neprospech zákazníka a preto na základe tejto zmeny VOP nevzniká zákazníkovi právo na odstúpenie od zmluvy.

S pozdravom Tím spoločnosti Tlapnet SK, a.s.