Powered by Smartsupp
Tlapnet podpora, vyrieši bleskurýchlo váš problém

Serverové riešenia

Klastrové riešenie

Ak máte aplikáciu, ktorá je príliš náročná, alebo web s veľkou návštevnosťou, clusterové riešenie je pre vás to pravé. Klaster pomáha rozložiť záťaž aplikácie alebo návštevnosť webu na viacero serverov. Neustále kontroluje, či servery zapojené do klastra pracujú a ako sú vyťažené. Podľa toho rozdeľuje požiadavky, aby zabezpečil maximálnu stabilitu.

sla.jpg
Cloudové riešenia

Vzdialený prístup je dôležitý najmä pre spoločnosti, ktorých zamestnanci vykonávajú väčšinu svojej práce na cestách alebo musia za prácou niekam cestovať. Vďaka vzdialenému prístupu nahlasujú svoju prácu priamo do systému a ich nadriadený ju plánuje aj za nich. Vďaka cloudovým nástrojom sa vaše údaje v počítači zálohujú priamo na server a vďaka mobilným aplikáciám k nim môžete pristupovať z tabletu alebo mobilného telefónu.

modern-office-desk-composition.jpg
Redundantné riešenia

Takéto riešenie sa používa v systémoch, kde je potrebná absolútna spoľahlivosť prevádzky servera. Samotné riešenie sa skladá z dvoch nezávislých modulov (serverov). Tieto moduly sú navzájom prepojené a v prípade poruchy jedného zo serverov sa inicializuje druhý, aby prevzal jeho výpočtový výkon a úlohy.

backup-line.jpg
Riešenia zálohovania

Vyhradené diskové pole, ktoré možno rozšíriť podľa vašich potrieb až na niekoľko stoviek TB diskového priestoru.Zálohovacie riešenie je určené na ukladanie a zálohovanie vašich cenných údajov. Vďaka RAID 50 budú vaše dáta vždy v bezpečí. Je len na vás, koľko diskového priestoru budete potrebovať. Servery je možné nakonfigurovať už od 1 TB dát.

company_internet.jpg
Servery s čepeľami

Blade servery sú nezávislé servery navrhnuté tak, aby zaberali čo najmenej miesta. Sú umiestnené v skrini so spoločným napájaním, chladením atď. Jednotlivé servery fungujú ako serverové karty, ktoré obsluhuje blade skriňa. Toto riešenie umožňuje jednoducho zvýšiť výkon serverov podľa vašich potrieb jednoduchým pridaním ďalšej karty.

Nezáväzne požiadať
server_solution.jpg

Napíšte nám

Správa úspešne odoslaná
Správu se nepodařilo odoslat
Zpráva úspěšně odeslána

Čoskoro ju spracujeme a ozveme sa vám telefonicky.

Napsat další zprávu
Radšej hovoríte, ako
ťukáte písmená?
Porozprávame sa po telefóne.
Ráno a večer, v piatok či sviatok.
+421 2 32 36 32 36