Powered by Smartsupp
Tlapnet podpora, vyrieši bleskurýchlo váš problém

Služby call centra

Call Centrum

Sesterská spoločnosť skupiny Tlapnet má aktívne call centrum zamerané na obchodnú komunikáciu s klientmi. Jednou z činností je sprostredkovanie kontaktu za účelom dohodnutia stretnutia (inštalácie) alebo identifikácie obchodného potenciálu. Vytvára tak podporu pre organizácie a ich obchodné siete. Call centrum má diferencovaný prístup ku koncovým klientom. Osobitný postup pre súkromný sektor - maloobchodný a súkromný; a osobitný postup pre podnikový sektor. Oslovovanie vykonávajú vyškolení asistenti predaja a asistenti, ktorí už majú skúsenosti s telemarketingom. Call centrum pristupuje ku každému klientovi individuálne a môže meniť politiku telefonovania podľa jeho potrieb.

call-centrum-1699605440.jpg
Firma Facebook

Prostredníctvom tohto média sa zameriava na informovanie zákazníkov a na získavanie nových členov komunity. Organizujú sa súťaže a odovzdávajú sa informácie. Nadriadení získavajú viac informácií o klientovi prostredníctvom stránky spoločnosti na Facebooku.

fb.jpg
Mobilný a e-mailový marketing

Hromadné odosielanie SMS (informácie, ponuky,...) alebo e-mailov a následné spracovanie prichádzajúcich správ (prijímanie objednávok, registrácií,...). Všetko pripravené s pomocou našich grafikov. Sme schopní zabezpečiť aj prípravu newsletterov, ktoré sa následne zasielajú zákazníkom.

Záhadné hovory alebo hovory o kvalite a spokojnosti

Používa sa na určenie spokojnosti zákazníkov s kontaktným centrom, pobočkami, sieťou zamestnancov atď.

call_centrum.jpg
D2D (B2C) obchodný team

Ponúkame aj možnosť outsourcovania obchodného teamu. Obchodný team skladajúci sa minimálne v počte 4 ľudí (3 obchodníci a jeden supervízor) dorazí do dopytovanej lokality a zaistí aktívnu akvizíciu nových zákazníkov. Minimálna doba pobytu obchodníka v danej lokalite sú 4 dni. Ubytovanie je zahrnuté už v cene akvizície zákazníka. Obchodníci sú riadení pomocou mobilnej aplikácie v tablete, takže sa nechajú vopred vyčleniť miesta, kde sa nemajú pohybovať (aby neoslovovali aktuálnych zákazníkov klienta). Reporty sú samozrejme opäť spracované v štatistikách a odovzdané zadávateľovi.

Nezáväzne požiadať
group-businesspeople-standing-office-looking-laptop-office.jpg

Napíšte nám

Správa úspešne odoslaná
Správu se nepodařilo odoslat
Zpráva úspěšně odeslána

Čoskoro ju spracujeme a ozveme sa vám telefonicky.

Napsat další zprávu
Radšej hovoríte, ako
ťukáte písmená?
Porozprávame sa po telefóne.
Ráno a večer, v piatok či sviatok.
+421 2 32 36 32 36